What's Up #3
} Lezingenreeks VAKMANSCHAP |
vakmanschap in uitvoering

} Publicatie A PERFECT WORLD: Het vormgeven van een stad voor iedereen

Indien U geen afbeeldingen ziet, gebruik dan deze Link

Lezing
#5: vrij 21 maart 2014

Koopmans
Heem, Kuwait Petroleum Research. 2011

Carve
Carve, Strijp S Eindhoven.
2013

Lezingenreeks VAKMANSCHAP |
vakmanschap in uitvoering

Hugo Rots, Rots Maatwerk
Gert-Jan Koopman, Heem

Elger Blitz, Carve

Tegenwoordig wordt er meer aandacht gestoken in de zogenoemde ambachtseconomie, mensen die met geschoold handwerk en vakmanschap aan de slag gaan, om een zo breed mogelijk ambachtelijk ondernemersklimaat in Nederland te stimuleren. Ambachtelijkheid is de structuur voor de werkende man, volgens de Amerikaanse socioloog Richard Sennett. Je bent wat je doet, vandaar het verlangen naar identificatie en ambachtelijkheid. Maar hebben aannemers en directievoerders ook wel oog voor de uitvoering tot schoonheid van de ideeën en wensen van de ontwerpers, de handwerker of de gebruikers? En kun je oude, ambachtelijke technieken vertalen naar het nu, binnen een flexibel werkveld?

De lezingenreeks 'Vakmanschap; ambachtelijkheid als nieuw ondernemerschap in de landschapsarchitectuur' zoomt in op een actuele (her)definitie van het begrip vak- en ondernemerschap om de nieuwe potenties van de vakkundigheid binnen de landschapsarchitectuur te onderzoeken. Wat zijn de verschillende noties van vakmanschap binnen de ontwerppraktijk en hoe kan de landschapsarchitect zich het beste positioneren in een constant veranderend werkveld?


Rots Maatwerk realiseert al meer dan tien jaar bijzondere projecten voor de buitenruimte in Nederland en Europa. Vanaf de ontwerpfase denken zij mee door het leveren van vakkundig advies, materiaalkennis en een ruimte scala aan (internationale) referenties. Rots Maatwerk is gespecialiseerd in het realiseren van maatwerkprojecten van natuursteen, staal, hout en glas in openbare ruimte.

Heem wil bijdragen aan de natuurlijke leefomgeving, zowel in het stedelijke als het landschappelijke gebied. Heem betekent letterlijk besloten boerenerf. Daarnaast heeft het de betekenis van directe omgeving en inheems. De naam weerspiegelt de activiteiten van Heem: het ontwikkelen en toepassen van natuurlijke, inheemse vegetaties in de leefomgeving van mensen.

Carve is een multidisciplinair ontwerp- en ingenieursbureau dat zich richt op de inrichting van de openbare (buiten)ruimte. Met name kinderen en jongeren zijn als gebruikers van de openbare ruimte hun uitgangspunt. Carve heeft een grote diversiteit aan opdrachten waar verschillende ontwerp disciplines zoals industriële vormgeving, civiele techniek, architectuur en landschaps- architectuur samenkomen.Tijd: 15.00 - 18.00 uur
Locatie: Park Makeblijde
Oud Wulfseweg 3, Houten

Prijs: 15 Eur (10 Eur studenten) + drank
Na afloop soep 3,50 Eur
Tickets:
aanmelden@makeblijde.n
l

“When a work lifts your spirits and inspires bold and noble thoughts in you, do not look for any other standard to judge by: the work is good, the product of a master craftsman.”
Jean de la Bruyère, 17e eeuw


Van aanbestedingen tot uitvoeringscultuur worden projecten steeds gefragmenteerder en kleinschaliger uitgevoerd. Hierbij spelen de ambachtelijke competenties van elke professional een grote rol om tot een succesvol gerealiseerd plan te komen. Regie en eindverantwoordelijkheid kunnen nogal veranderen binnen een project, door steeds meer vormen van nieuwe governance-modellen binnen de stedenbouwkundige ontwikkelingen. Daardoor zijn nieuwe maatstaven voor kwaliteit binnen het uitvoeringsproces nodig.

Wat zijn de ambachtelijke competenties binnen de verschillende niveaus in het bouwproces, van concept tot het detail en uitvoering? Hoe kun je als landschapsarchitect grip houden op de kwaliteit van het ontwerp? En, met welke experts en deskundigen gaat de landschapsarchitect de nieuwe samenwerkingsverbanden aan?

Vakmanschap; ambachtelijkheid als nieuw ondernemerschap in de landschapsarchitectuur wordt georganiseerd door Architectuurcentrum | aMb in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL).
  Programma:
#1: vrijdag 25 oktober 2013
Vakmanschap | strategie en proces
Reinder Bakker, Overtreders W & Frank Stroeken, terra incognita
------
#2: vrijdag 29 november 2013
Vakmanschap | handvaardigheid en detaillering
Anouk Vogel, Anouk Vogel Landscape Architecture & Martin Knuijt, OKRA
------
#3: vrijdag 17 januari 2014
Vakmanschap | ontwerp en sense of place
Bruno Doedens, SLeM & Erick de Lyon, Atelier de Lyon
------
#4: vrijdag 7 februari 2014
Vakmanschap | wetenschap en ontwerptraditie
Eelco Hooftman, Gross.Max & Paul Roncken, Landscape architecture Wageningen
------
#5: vrijdag 21 maart 2014
Vakmanschap | vakmanschap in uitvoering
Hugo Rots, Rots Maatwerk; Gert-Jan Koopman, Heem & Elger Blitz, Carve
Publicatie A PERFECT WORLD
verschijnt 17 maart 2014Uitgave: Architectuurcentrum | aMb papers #3
ISBN: 978-90-821966-0-3

Publicatie 'A PERFECT WORLD: het vormgeven van een stad voor iedereen'
Karin Christof en Hans Ligteringen (red.)

De publicatie A PERFECT WORLD is het resultaat van ontwerpend onderzoek naar het levensloopbestendig maken van Modelstad Houten, dat in 2012 en 2013 is uitgevoerd op initiatief en onder leiding van Architectuurcentrum | aMb.

De vergrijzende stad is een toekomstig belangrijke opgave voor ontwerpers en planologen. Ontwerpers en bestuurders moeten op zoek naar de ruimtelijke vertaling van nieuwe manieren van zorg, wonen en samenleven in onze nabije toekomst. In een tijd die oproept tot zelfredzaamheid, zal het woongenot van ouderen niet alleen bepaald worden door de inrichting van de publieke ruimte en de kwaliteit van de woning, maar vooral ook afhankelijk zijn van de mate van en mogelijkheid tot participatie binnen sociale netwerken. Hoe zou je zelf willen wonen als je ouder bent? Wat kun je als jonge ontwerper nu al doen voor het levensloopbestendig maken van nieuwe steden als Houten?

Met bijdragen van: Caro van Dijk (Caro van Dijk Architectuur), André Botermans (Stedenbouwkundige Gemeente Houten), Petra Dijkstra (woningstichting Viveste), Joost Maas (Habion), Sep Meijers (Voorzitter PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond), Erwin van den Brink, Jelmar Brouwer, Lisanne Gerritzen, Floris Grondman, Kim Kool, Mirte van Laarhoven, Willemijn van Manen, Nik van Nuland, Mark Spaan, Mark van Vilsteren, Brigitta van Weeren (Studenten landschapsarchitectuur Academie van Bouwkunst Amsterdam), Rochelle Wolvers (Urbanism TU Delft), Hans Ligteringen, Karin Christof (Architectuurcentrum | aMb).

  Met dank aan woningstichting Viveste, Habion, de gemeente Houten, de Ouderenbond en de studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK /Academie van Bouwkunst en de TU Delft, Park Makeblijde, Reinder Bakker /Overtreders W, Marieke van den Heuvel, Marieke Timmermans, Chris van Gent en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Meer informatie vindt u op www.architectuurcentrummakeblijde.nl
Colofon

De Nieuwsbrief is een informatiebulletin van Architectuurcentrum | aMb

Architectuurcentrum | aMb
Coördinator:
Karin Christof

Organisatie & Programma:
Karin Christof / Hans Ligteringen / Miichiel Huls / Arjan Vergeer / Marieke van den Heuvel

Programma Advies:
Michiel Huls / Arjan Vergeer / Chris van Gent / Leon Sebregts / Jutta Hinterleitner / Catherine Visser / Saskia de Wit / Paul Levelink

Together with:
Park Makeblijde
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
de NVTL
Academie van Bouwkunst Amsterdam
Viveste
HabionMocht u geen prijs stellen op de nieuwsbrieven van Architectuurcentrum | aMb, dan kunt u deze mail terugsturen met als onderwerp 'afmelden nieuwsbrief'.Architectuurcentrum | aMb
M info@architectuurcentrummakeblijde.nl
W www.architectuurcentrummakeblijde.nl


Park Makeblijde
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten
+31.30.6365 272