ARCHITECTUUR
CENTRUM
MAKEBLIJDE
logo230
Architectuurcentrum Makeblijde
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten

architectuurcentrum@makeblijde.nl
www.architectuurcentrummakeblijde.nl
 
Architectuurcentrum Makeblijde is een dynamisch landschaps- en architectuurcentrum in de gemeente Houten.
Een regionaal kennis- en activiteiten centrum voor het oplossen, verkennen, uitwisselen en creëren van aan ruimtelijke ordening gerelateerde vraagstukken.
Wij faciliteren gesprekken en debatten - en brengen kennis en ideeën op het gebied van architectuur, landschap, ecologie, klimaat, eigenaarschap en sociaal culturele identiteit(en) in kaart.
Lees verder
 
lijnd
 
 
p2
Sponsors / Partners
 
nvtl  
alt  
mbkl  
p2
Links  
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
NVTL  
Alterra Wageningen UR  
Makeblijde  
   
 
2012
2012 / 2011    
       
2012 / 2013 LEZINGENREEKS INNOVATIEF LANDSCHAP
Architectuurcentrum Makeblijde | aMb i.s.m. NVTL
l
SEMINAR RITUAL LANDSCAPES NATURAL BURIALS
Seminar i.s.m. Vollmer & partners
en Alterra Wageningen UR
nb
locatie: Architectuurcentrum Makeblijde | aMb, Oud Wulfseweg 3, Houten
Datum: woensdag 21 november 2012
Tijd: 15.00 t/m 17.00 uur
Aanmelden: info@architectuurcentrummakeblijde.nl
Met: Tom Bullens, Huub Kluijtmans, Wim de Haas, Yvonne Lub, Cathrien de Pater

De opkomst van natuurbegraafplaatsen is een internationaal fenomeen. Maar in Nederland blijft het aanbod vooralsnog achter bij een groeiende maatschappelijke behoefte. Hoe kun je betere randvoorwaarden voor de aanleg van natuurbegraafplaatsen creëren? Het onderzoeksrapport ‘Natuurbegraven, landschap met betekenis’ van Alterra uit 2012 probeert opnieuw te kijken naar effecten en betekenis van natuurbegraven dat duidelijkheid kan bieden in discussies over betekenis en impact ervan. Een eerder onderzoek uit 2009 bleek te beperkend voor tal van initiatieven. Het fenomeen natuurbegraven werd destijds met argusogen bekeken en beschouwd als een ongenode gast in de natuur.

Het seminar Ritual Landscapes Natural Burial gaat in op de toepasbaarheid van natuurbegraafplaatsen en landschappelijke begraafplaatsen binnen de ontwikkeling van duurzame landschappen in Nederland. Uitgangspunt is de vraag of dit fenomeen niet veel meer toegepast kan worden binnen de Nederlandse praktijk van ruimtelijke vormgeving.

Maar, de discussie kan niet los worden gezien van andere actuele ontwikkelingen op het gebied van begraven en uitvaart. Het seminar wil daarom het fenomeen natuurbegraven in een breder perspectief zetten, vergelijken met ander ontwerpend onderzoek en de urgentie benadrukken dat de vastgelegde grenzen opnieuw gedefinieerd moeten worden. Mogelijk kan dit seminar de aftrap geven voor een nieuwe benadering en onderzoek over het landschapsbegraven in Nederland.

Moderatie: Karin Christof (aMb) en Irene Edzes (Vollmer & partners)

Special Guest: Cathrien de Pater, bosbouwkundige en religiewetenschapper, zal vanuit haar kennis over religie en natuur reflecteren op de maatschappelijke relevantie van de onderzoeken en projecten.

Het seminar wordt georganiseerd door aMb in samenwerking met Irene Edzes, ontwerp en adviesbureau Vollmer & partners en Alterra Wageningen UR.

CAHIER Over de Grens
Uitgeverij Blauwdruk i.s.m. Architectuurcentrum Makeblijde | aMb & NVTL
odg Dag van de Openbare Ruimte
locatie:
EXPO Houten, stand NVTL (bij de ingang)
tijd:
donderdag 11 oktober, 14 uur
Een grens is een scheidingslijn of een verbinding. Een grens levert dicusssie. Hoe creëer je grenzen in het publieke domein? Welke specifieke ontwerpmethoden kun je inzetten om grenzen vorm te geven? Wat zijn mogelijkheden en beperkingen? Het cahier is een bundeling van de lezingenreeks ‘Over de grens’ (2011 – 2012), georganiseerd door Architectuurcentrum Makeblijde | aMb en de NVTL .

Aanstaande donderdag 11 oktober zal de publicatie om 14 uur worden overhandigd aan wethouder Michiel van Liere, thema's duurzaamheid en deregulering, tijdens de Dag van de Openbare Ruimte in Houten.
Cahier Over de Grens:
Prijs: 11,90 Eur
ISBN 9789075271591
l
BOEK LANDSCHAPSARCHITECTUURBOEK
In Touch wint internationale boekenprijs
it De publicatie ‘IN TOUCH, Landscape Architecture Europe’ is een van de winnaars van de DAM Architectural Book Awards. Deze prestigieuze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de beste boeken op het gebied van architectuur, stedenbouw en beeldende kunst.‘IN TOUCH’ is het derde deel in een serie over de beste Europese landschapsarchitectuur die wordt gemaakt door de Stichting Landscape Architecture Europe in samenwerking met Uitgeverij Blauwdruk.

De DAM Architectural Book Awards zijn een initiatief van het Deutsches Architekturmuseum (DAM) en de Frankfurter Buchmesse en worden aanstaande woensdagavond uitgereikt. De prijsuitreiking van de DAM Architectural Book Awards is op woensdag 10 oktober om 19.00 uur in de bibliotheek van het Deutsches Architekturmuseum in Frankfurt. De tentoonstelling op de Frankfurter Buchmesse is van 11 t/m 14 oktober, Halle 4.1, Stand N558.

Persbericht
GDO-Congres / Duurzaam Door de Regio HANDS-ON URBAN PLACE-MAKING
Culturele Interventies als planningsinstrumentarium
ho

Download Projecten
HANDS-ON
Het landschap in Nederland is kunstmatig en door de mens gemaakt, gedreven door van bovenaf opgelegde en bureaucratisch planningsprocessen. Hoewel, er is een breed scala van bottom-up burger initiatieven. Burgers die deelnemen aan het planningsproces dragen op positieve wijze bij aan de sociaal-culturele dynamiek van een stad. Tevens bepalen zij de koers mede voor de ontwikkeling en uitvoering van het ontwerp. Deelname aan stedelijke planning processen en burgerparticipatie impliceert echter de herijking van besluitvormingsprocessen, verantwoordelijkheden en het delen van macht binnen een geheel nieuw kader van toekomstverwachtingen op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid.

Op donderdag 4 oktober vond een landelijke bijeenkomst plaats, vanuit het netwerk van de Gemeenten voor duurzame ontwikkeling (GDO) waarbij we onze dialoog op aansloten. Tijdens een inspirerende middag bespraken we projecten waarin culturele planologie werd toegepast als een van de instrumenten.

Hoe kunnen de huidige initiatieven en culturele interventies zich ontwikkelen tot “normale” procedures in een tijdsgewricht waarbinnen gangbare planningsprincipes worden herzien?    Volledige tekst >
Architectuurcentrum Makeblijde | aMb
----------
Alterra Wageningen UR
GDO-congres,
Duurzaam Door de Regio
Stimuleringsfonds voor Architectuur,
Green City Dialogue
----------

Met: Hans Venhuizen (cultureel planner, Bureau Venhuizen), Bart Lankester (communicatie wetenschapper, Morgenstrand), Michiel de Lange (onderzoeker, The Mobile City), Pieter Veen (landschapsarchitect, Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw), Elma van Boxel (ZUS, Zones Urbaines Sensibles), Hans Ligteringen (programmamaker, Architectuurcentrum Makeblijde).
 
bc Moderatie: Bart Cosijn. Bart is gespreksleider, dagvoorzitter en Urban Dialogue expert. Zijn motto is: ‚"Spreken is zilver, gehoord worden is goud", Hij modereert wekelijks publieke debatten, congressen en dialogen. Daarnaast helpt hij mensen meer rendement uit gesprekken te halen. Meer info op www.bartcosijn.nl
  Hosts: Karin Christof (Architectuurcentrum Makeblijde) en Vincent Kuypers (Alterra, Wageningen UR)
  2 3 1
l
PUBLICATIE Atlas Nieuwe Steden
De verstedelijking van de groeikernen
ans Over geschiedenis, actualiteit en ontwikkelingsperspectief. 
Welke toekomst is er voor de groeikern? 
Uitgave: trancityxvaliz
lg
Nieuwe Steden in de Randstad 
Verstedelijking en suburbaniteit
Over de positie van de groeikernen in de verdere verstedelijking van West-Nederland. 
Uitgave: PBL 
lg
Beide publicaties zijn geschreven door Arnold Reijndorp, Like Bijlsma en Ivan Nio en 
gebaseerd op onderzoek naar negen steden: Almere, Capelle aan den IJssel, 
Haarlemmermeer, Houten, Lelystad, Nieuwegein, Purmerend, Spijkenisse en Zoetermeer. 
De ‘Atlas’ bevat daarnaast speciaal gemaakte foto’s van Theo Baart.
Meer informatie over publicaties en programma: www.trancity.nl 
Te koop bij: volgt
Trancity / Planbureau voor de Leefomgeving / International New Town Institute Architectuurcentrum Makeblijde | aMb
l
PUBLICATIE RITUEEL LANDSCHAP
rl Gedenkplaatsen.
Toen, nu, straks.
Hoe herdenk jij?
Niets blijft wat het is.


Het rituele landschap van geboren worden, sterven, herdenken en herinneren is in korte tijd drastisch veranderd en zal ook blijvend veranderen. Het vertrouwde Hollandse stadsdecor en groene platteland evalueren razendsnel mee. Hoe?
Hierover gaat dit boek, Ritueel Landschap, gedenkplaatsen, toen, nu, straks.
Ritueel Landschap is een ontroerende én serieuze wegwijzer in een gevoelige materie.
  Preview: www.ritueellandschap.com
l
DE
GEZONDE STAD
De Groene Salons
in Park Makeblijde
n 2012 organiseert aMb in het Park Makeblijde een aantal rondetafelgesprekken. Aan verschillende groeperingen uit de Houtense samenleving wordt gevraagd met professionals uit het netwerk van Architectuurcentrum Makeblijde | aMb van gedachten te wisselen over belangrijke toekomstige leefbaarheidvraagstukken in Houten.
Hoe zien we Houten in de toekomst, vanuit het perspectief van een leefbare duurzame stad? Dit onderwerp wordt dit jaar uitgediept rond drie thema’s: De Groene Stad, De Creatieve stad en De Flexibele stad.
s1
l
digd EETBAAR LANDSCHAP / EDIBLE LANDSCAPING
In situ project Calanne Moroney

Project Dig is an urban agriculture intervention in the suburban town of Houten, Netherlands. Mobile frames will be used to mark spaces where each team can grow vegies, document them, make posters and films about them, recipes, blog, badges... it is about using urban agriculture as a backdrop to many other diverse, creative activities, such as lectures on food sovereignty, wild food grazing, a vegetarian cookworkshop and graphic design. Read >

Calanne Moroney is de projectleider van DIG - Doen in het groen dat ze in Houten voor het Architectuurcentrum Makeblijde vorm geeft. Sinds 2005 werkt Calanne als zelfstandig architect/ontwerper/bouwer en heeft een masters in ecologisch bouwen/energie systemen met ervaring in gerecycled materialen, eetbaar voedsel en duurzaam bouwen. Calanne is een van de initiators van de Stichting RAW , een initiatief om met hergebruikte materialen te bouwen. 

Lees meer over DIG

Download Flyer
lg
  mt
  Download - Mikey Tomkins / University of Brighton / CAT April 2012 - (Pdf 3.5Mb)
l
PUBLICATIE EILAND VAN SCHALKWIJK - ALTIJD BUITEN
boek Eiland van Schalkwijk - Altijd buiten
Hans ligteringen (cultureel planoloog) en Marike Leeuwenkamp (publiciste) beschrijven samen met de bewoners van Schalkwijk de belangrijkste kenmerken van het bewonen en gebruiken van het landelijke gebied zoals de voedselproductie, de gemeenschap, het natuurbeheer, de economie etc. vanuit persoonlijke betrokkenheid en kennis van tradities. Lees meer

Op 23 december 2011 is tijdens een persbijeenkomst over de toekomst van het Eiland het eerste exemplaar van het boek aan wethouder Herman Geerdes van de gemeente Houten. aangeboden.
.www.houten.nl  
lg
l    logo Op 12 Maart vond de negende ontwikkelsessie van het kenniscentrum NederLandBovenWater plaats met als thema: uitnodigingsplanologie op het Eiland van Schalkwijk te Houten. NederLandBovenWater

Architectuurcentrum Makeblijde | aMb
participeerde met de Workshop: Het DNA van het Eiland, gebiedsontwikkeling als sociaal-culturele opgave.
Onder leiding van Hans Ligteringen en Karin Christof | aMb
l
HIER
WORDT GEWERKT
AAN
GESCHIE-
DENIS
aMb©2010

Download
Boek.pdf / Lowres / 8.5mb.
HIER
WORDT GEWERKT
AAN GESCHIEDENIS

bundelt verhalen, geschiedenissen, observaties en belevingen in combinatie met het beschrijven van routes en plekken. Het schrijven en beschrijven van onze persoonlijke denk- en leefruimte in samenhang met het ontworpen stadslandschap.
hwgag