ARCHITECTUUR
CENTRUM
MAKEBLIJDE
logo230
Architectuurcentrum Makeblijde
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten

architectuurcentrum@makeblijde.nl
www.architectuurcentrummakeblijde.nl
 
Architectuurcentrum Makeblijde is een dynamisch landschaps- en architectuurcentrum in de gemeente Houten.
Een regionaal kennis- en activiteiten centrum voor het oplossen, verkennen, uitwisselen en creëren van aan ruimtelijke ordening gerelateerde vraagstukken.
Wij faciliteren gesprekken en debatten - en brengen kennis en ideeën op het gebied van architectuur, landschap, ecologie, klimaat, eigenaarschap en sociaal culturele identiteit(en) in kaart.
Lees verder
 
lijnd
 
 
p2
Sponsors / Partners
 
nvtl  
alt  
mbkl  
lijnd  
   
 
2011
2012 / 2011
 
lijn
cover Het boek: Eiland van Schalkwijk - Altijd buiten is verkrijgbaar bij:

N A W van den Heuvel
Provincialeweg 7
3998JE Schalkwijk
030 601 1420 ‎


Boekhandel Wijs
Spoorhaag 144
3995 EA Houten
030-6353916


Verkrijgbaar vanaf 23/12/11
Adviesprijs: € 10,00
Eiland van Schalkwijk - Altijd buiten
Hans Ligteringen (cultureel planoloog) en Marike Leeuwenkamp (publiciste) beschrijven samen met de bewoners van Schalkwijk de belangrijkste kenmerken van het bewonen en gebruiken van het landelijke gebied zoals de voedselproductie, de gemeenschap, het natuurbeheer, de economie etc. vanuit persoonlijke betrokkenheid en kennis van tradities. Lees meer

Ontwikkelingen van het Eiland van Schalkwijk
Op 23 december 2011 zal tijdens een besloten persbijeenkomst het eerste exemplaar van het boek aan wethouder Herman Geerdes van de gemeente Houten. aangeboden worden
.www.houten.nl

l     logo
lijn
OVER DE GRENS
Lezing
Lezingenreeks
i.s.m. de NVTL
nvtl

vrijdag, 28 oktober 2011
vrijdag, 18 november 2011
vrijdag, 2 december 2011
vrijdag, 27 januari 2012
vrijdag, 24 februari 2012

Tijd: 15.00 t/m 17.00 uur
Kaarten: aanmelden[at]makeblijde.nl
Prijs: € 15 inclusief
drankje na afloop
€ 10 voor studenten
passe-partout:
€ 65 voor alle 5 middagen
€ 45 voor studenten
Locatie: Park Makeblijde, Oud Wulfseweg 3, Houten

Architectuurcentrum Makeblijde organiseerde 2011 in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) onder de noemer ‘Over de Grens’ een serie van vijf lezingen over de rol en betekenis van de 'grens' binnen de hedendaagse landschapsarchitectuur. Zoals de Duitse filosoof Martin Heidegger al stelde is een grens niet dat waar iets eindigt, maar waar iets begint. ‘Over de Grens’ zoekt overeenkomsten met andere denkdisciplines om het begrip ‘grens’ vanuit verscheidene invalshoeken te benaderen, te bediscussiëren en te beschouwen.

Hoe creëer je grenzen in het publieke domein? Welke ontwerpmethodes en zienswijzen zijn er die specifiek ingaan op het vormgeven met een grens? In hoeverre kunnen we actief zelf een bijdrage leveren aan de invulling en vormgeving van ons landschap? En hoe kunnen we de openbare ruimte het beste inrichten zodat de gebruiker zich deze op diverse manieren kan toe-eigenen?

Elke bijeenkomst vond plaats in de vorm van een duolezing, gevolgd door een discussie welke worden om de beurt geleid door Michiel Huls, Arjan Vergeer, Karin Christof en Chris van Gent.

Voor een gedetailleerd programma: Lees verder
  lijnd
gr ONTWERP \\ GRENS
vrijdag, 28 oktober 2011
met Paul Achterberg (atelier Quadrat) en
Maike van Stiphout (DS landschapsarchitecten)

Een grens is eigenlijk de wens om verder te gaan. De lezing ‘Ontwerp | Grens’ gaat over de fysieke en ruimtelijke expressie van grenzen. Wat betekent een grens in de tuin- en landschapsarchitectuur? Hoe worden grenzen vormgegeven? Wat zijn de archetypes van grenzen en hoe begaan zijn landschapsarchitecten met de thematiek en typologie van een grens? Lees verder
  lijnd
ber MIJN \\ DIJN
vrijdag, 18 november 2011
met Paul Geerts (Secret Gardens Kortrijk) en
Floris van der Kleij en Roel van Timmeren (SWAMPS)

Wat heeft zelf geïnitieerd opdrachtgeverschap en eigenaarschap te maken met het gebruik en de vormgeving van braakliggende terreinen of ruimtes met weinig groen en ruimtelijke kwaliteit? Welke modellen bestaan er voor het organiseren en cultiveren van meer groen in een stad? En, hoe gaat de landschapsarchitect hiermee om?
De lezing 'Mijn | Dijn' gaat in op de wisselwerking tussen openbaar en prive, toe-eigening en eigenaarschap.
Lees verder
  lijnd
sc8 STAD \\ LAND
vrijdag, 2 december 2011
met Ton Matton ('indie urbanist' MattonOffice, prof. Universiteit van Wismar, oprichter Wendorf Academy) en
Eric-Jan Pleijster (LOLA landschapsarchitecten)

De netwerksamenleving maakt het voor stedelingen steeds meer mogelijk om buiten de eigenlijke stad te wonen. Urban farming dringt de stad in. Moestuinen en volkstuinen verschijnen op hoogwaardige stedelijke lokaties. Welke projecten spelen specifiek in op deze ontwikkelingen en wat zijn de achter liggende beweegredenen van de ontwerper?

Lees verder
  lijnd
oever ZEE \\ KUST
Vrijdag 27 januari 2012 - i.s.m. de NVTL
met Joyce van den Berg (Studio Berg) en
Arjan Nienhuis (Nienhuis Landschapsarchitectuur)


De lezing ‘Zee | Kust’ zal dieper ingaan op het spanningsveld tussen mens en 'natuur' en de mate waarin we bereid zijn - of gedwongen worden - de landschappelijke dynamiek toe te laten in het landschapsarchitectonisch ontwerp. Natuurlijke grenzen vormen immers de basis van de ruimtelijke vormgeving.
Welke ecologisch duurzame of cultureel historische lagen van het landschap worden als basis voor het ontwerp gebruikt om het landschap verder te denken en te ontwikkelen?

Lees verder
  lijnd
austr HIER \\ DAAR
vrijdag, 24 februari 2012
met Mark Eker (Mark Eker Landschapsarchitectuur) en
Steven Delva (Delva Landscape Architects)

Met de toenemende globalisering komen verre landen en vreemde culturen steeds dichterbij. Hoewel Duitsland en België om de hoek liggen en in wezen niet zoveel van Nederland lijken te verschillen is de benadering van het landschap, de manier waarop met het landschap wordt omgegaan en de landschapsarchitectuur er toch anders.
Aan de hand van concrete projecten belichten we de verschillende manieren waarop in ontwerpopgaven wordt omgegaan met het thema ‘grens’.

Lees verder
lijn
CO2-OO CLIMATE TOOLS
Klimaat
in de stad 3
Werk
symposium
KLIMAAT IN DE STAD # 3
Architectuurcentrum Makeblijde en CO2-OO nodigen u van harte uit deel te nemen aan de presentatie van de
werkgroep CO2-OO
Tijd: donderdag, 15 december a.s. om 13.30 uur.
locatie: The Grounds, Schiphol, Amsterdam
Programma / Adres / Projectinformatie: Projectpresentatie, www.co2-oo.nl
Routebeschrijving
: www.thegrounds.com
Prijs: gratis
Aanmelden: postmaster@stache-architect.nl
Lees: Leven op Daken, Nr. 15 2011
i.s.m. Alterra Wageningen UR
  k oz n
  ‘Klimaat in de stad' biedt middels voorbeeld-scenario’s inzicht in nieuwe denkstructuren voor het oplossen van klimaatvraagstukken. Dit is mede op lokaal niveau van belang voor ontwikkelaars, bestuurders en andere geïnteresseerden die te maken hebben met de inrichting van de groene long Schalkwijk, groene ‘inbreiding’ van de bebouwde kom en het oplossen van infrastructurele vraagstukken.
  Klimaat in de Stad #1  Handen in elkaar voor een beter stedelijk milieu / 2009
Klimaat in de Stad #2  Eigenaarschap / 2010
Klimaat in de Stad #3  Climate Tools / 2011
lijn
EXPOSITIE
Gebouwen in de stad
GEBOUWEN IN DE STAD

gids

Download flyer

De expositie toont de verassende uitkomst van de Architectuurworkshop: Gebouwen in de stad. Aan de workshop onder leiding van Arthur Middelkamp werd deelgenomen door leerlingen van de scholengemeenschap de Heemlanden en Houtens

Locatie:
aMb, Oud Wulfseweg 3, Houten
Periode: 9 december t/m 16 december
Openingstijden: ma - vr: 10 t/m 17 uur
Organisatie: aMb i.s.m. Stichting KunstAaanBod
Lees meer
lijn
BLAUWE KAMER
okt 2011

TIJDSCHRIFT
Landschaps - ontwikkeling en stedenbouw
htbk Gestapelde tijd
Dit artikel is geschreven door Boto van der Meulen (Buro Mien Ruys), Michiel Huls (Deltavormgroep) en Saskia de Wit (TU Delft) naar aanleiding van de lezingencyclus Historische tuinen_nu.

www.blauwekamer.nl
Historische tuinen_nu.pdf
lijn
PICNIC 14.09.11 t/m 16.09.11 Voor 'issues' over nieuwe mediat en de stad, duurzaamheid en eigenaarschap kun je terecht bij het Festival PICNIC in Amsterdam. Het vindt plaats van woensdag 14 september tot vrijdag 16 september 2011.    
lijn
DAG VAN DE
ARCHI-TECTUUR

25.06.11
Particulier
/ collectief
opdracht-
geverschap
dva LANGS
DE OEVER VAN DE LEK
FIETSEN
WANDELEN
RONDLEIDINGEN
PICKNIC
TEKENEN
OPENLUCHT-GESPREKKEN

Zaterdag
25 juni 2011


Start:
Fort Honswijk,
Lekdijk 58, 3998 NJ SCHALKWIJK / Houten
Route: Fort Honswijk - Eiland Ossenwaard / stuweiland Hagestein - Tull en 't Waal
Tijd: 12.00 uur t/m 17.00 uur

Lees verder >
Fotoverslag >
daa
lijn
HISTORISCHE
TUINEN_NU
Lezing

2010 / 2011
Lezingenreeks over de rol van de historische tuin in de hedendaagse landschapsarchitectuur
i.s.m. de NVTL
Verslag lezingenreeks: HISTORISCHE TUINEN_NU
> Download
keesb SLOTDEBAT  18.03.11
Terwijl in de architectuur een specialisatie in de restauratiearchitectuur bestaat, ontbreekt een dergelijk specialisme in de landschapsarchitectuur en daarmee ook het vakdebat hoe om te gaan met historische tuinen in actuele opgaven. Wie bepaalt uiteindelijk wat met de kennis over de cultuurhistorische waarde van een locatie gedaan wordt? Lees & luister
lijnd
tuila TUIN & LANDSCHAP  18.02.11
Wat voor rol speelt de veranderende ruimtelijke relatie met het omringende landschap in het omgaan met historische tuinen? Binnen welke maatschappelijke context spelen de processen zich af? Van welke netwerken – recreatief, ecologisch – maken groene monumenten deel uit? Welke netwerken zouden er kunnen ontstaan en hoe beïnvloeden individuele tuin en netwerk elkaar? Lees & luister
lijnd
tuingeb TUIN & GEBOUW  21.01.11
Ontwikkeling en transformatie. Hoe flexibel is het ontwerp? Wat is de essentie en hoe houd je die overeind? Wat zijn de kansen die een nieuw programma biedt voor een oude tuin? Hoe kan een oude tuin als drager functioneren voor nieuwe programma's? Wat is de link tussen de disciplines? Wat zijn de verschillen in benadering tussen gebouw en tuin?
lijn
   
       
   
       
     
 
       
 
     
 
   
 
   
 
   
 
   
 
       
 
       
       
       
       
       
BegrotingPlusproject1