aMb|PAPER 2015
Identiteit en
toekomstbestendigheid
van een New Town
CAHIER Houden van Houten #1
Samenstelling & redactie: Hans Ligteringen Karin Christof
Bijdragen: Hans Ligteringen Karin Christof, Marrit van der Schaar, Ivan Nio, Marieke Rietbergen
Uitgeverij Blauwdruk, Architectuurcentrum Makeblijde | aMb
A Perfect World
De publicatie A Perfect World is het resultaat van ontwerpend onderzoek naar het levensloopbestendig maken van Modelstad Houten, dat in 2012 en 2013 is uitgevoerd op initiatief en onder leiding van Architectuurcentrum | aMb.
I.s.m. Viveste, Habion, de gemeente Houten, de Ouderenbond en de studenten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK /Academie van Bouwkunst en de TU Delft, Park Makeblijde, Reinder Bakker /Overtreders W, Marieke van den Heuvel, Marieke Timmermans, Chris van Gent en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Samenstelling en redactie: Hans Ligteringen, Karin Christof

Met bijdragen van: Caro van Dijk (Caro van Dijk Architectuur), André Botermans (Stedenbouwkundige Gemeente Houten), Petra Dijkstra (woningstichting Viveste), Joost Maas (Habion), Sep Meijers (Voorzitter PCOB Protestants Christelijke Ouderen Bond), Erwin van den Brink, Jelmar Brouwer, Lisanne Gerritzen, Floris Grondman, Kim Kool, Mirte van Laarhoven, Willemijn van Manen, Nik van Nuland, Mark Spaan, Mark van Vilsteren, Brigitta van Weeren (Studenten landschapsarchitectuur Academie van Bouwkunst Amsterdam), Rochelle Wolvers (Urbanism TU Delft), Hans Ligteringen, Karin Christof (Architectuurcentrum | aMb).


Modelstad Houten Dorp > Groeikern > Vinex: het bijzondere van het alledaagse’
Tekst
 Sjoerd Cusveller, Jutta Hinterleitner, Frank de Josselin de Jong, Ivan Nio, Marinke Steenhuis Fotografie Rita van Biesbergen, Harry Harsema
Paperback, 23x22 cm, 168 pagina’s, full colour | ISBN 978-90-75271-25-6
Prijs 24,– 2007 | Uitgave i.s.m. Tuinarchitectuurpark Makeblijde. Uitgeverij Blauwdruk
--
Het groen omarmd > Ontwerpen aan Houten
Auteur:
 Robert Derks 
Paperback 22 x 23, 216 pagina's, fc. } ISBN: 978-90-75271-39-3 | Prijs: 29,50 
Dit boek is als dubbelpublicatie met ‘Modelstad Houten’ in een cassette verkrijgbaar. 
ISBN: 978-90-75271-41-6 | Prijs: 44,50 

Hier wordt de inhoud voor id "rij8" weergegeven


Architectuurcentrum Makeblijde | aMb
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten