Collegereeks: Gezond Stedelijk Landschap

Deskundigen uit ruimtelijke ordening, zorg, wetenschap en creatieve industrie zullen nader ingaan op de relatie tussen gezondheid en bebouwde omgeving
.
De Collegereeks is bedoeld voor zowel diegenen die zich professioneel
bezighouden met de planning en ontwikkeling van architectuur landschap en
openbare ruimte alswel het geinteresseerde lekenpubliek.

Park Makeblijde
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Prijs toegang colleges : € 12,50
Leden NVTL: Gratis


vrijdag 23 september
PLANNING VOOR GEZONDHEID
# Mathijs Dijkstra - MD Landschapsarchitecten

Oplossingen voor het aktuele vraagstuk rond (on)gezondheid vragen binnen de huidige praktijk van ruimtelijke inrichting een fundamentele omslag in het denken over samenleven, ruimte en gezondheid. Een verkenning voor de stad Groningen toont welke kansen en mogelijkheden er liggen.GEZONDHEID & RUIMTE

# Prof. Dr. Maria Koelen | Health & Society | Wageningen University

Gezondheid en de gebouwde en/of natuurlijke omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een leefomgeving met steeds minder stimuli voor beweging en maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing en toename van een-persoonshuishoudens stellen nieuwe eisen aan zowel ruimtelijk ontwerp als inrichting. 
vrijdag 14 oktober
COMFORTZONE | BELEVING & GEDRAG
# Wouter Tooren | Bureau Eyckveld

De ruimtelijke omgeving waarbinnen wij ons begeven zoals pleinen, gebouwen, parken, et cetera hebben grote invloed op hoe wij onze omgeving waarnemen, beleven en waarderen. De omgevingspsycholoog onderzoekt de oorzakelijke patronen in deze zogenaamde gebruikerservaringen. Aan de hand van verschillende stedenbouwkundige woonmilieus zoals een stedelijk centrum of groene buitenwijk zal uiteengezet worden hoe de beleving, het gebruik en de ruimtelijke inrichting vormgegeven kan of moet worden.LEVENDE GEBOUWEN
# Pieter Hennipman | Eco-Wise
De slaapkamer, de werkplek en de openbare ruimte zijn de plekken waar we de meeste tijd doorbrengen. Hoe gezond zijn deze plekken? Bouwbioloog Pieter Hennipman benadert gezondheid vanuit de grote invloedsfactoren luchtkwaliteit, elektromagnetische straling, materialen en chemische stoffen.vrijdag 18 november
HOE MAKEN WE GEZONDE STEDEN?
# Martin Knuijt | OKRA Landschapsarchitecten.
Een gezond stadsklimaat vraagt om een integrale benadering voor zowel de inrichting als gebruik van de openbare ruimte.
Verkeersvoorzieningen met meer ruimte voor groene vervoerswijzen, het (slim) verminderen van de effecten van klimaatveranderingen en het bewerkstelligen van meer levendigheid op diverse tijdstippen.STEDELIJKE NATUUR & GEZONDHEID

# Sjerp de Vries, Environmental Research (Alterra), Wageningen University & Research
Wat is het belang van een groene infrastructuur voor de gezondheid en welzijn van inwoners van steden? Natuur in de woonomgeving heeft effect op de luchtkwaliteit, de mate van lichamelijke activiteit, de mentale gezondheid en op de sociale samenhang in de buurt.


Architectuurcentrum Makeblijde | aMb
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten