logo230

Architectuurcentrum
Makeblijde | aMb

Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten
lijnd  
 
lijnd
 
Jaren
> 2012
> 2011
 
lijnd
Sponsors / Partners
 
nvtl  
alt  
mbkl  
lijnd  
Links  
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
NVTL  
Alterra Wageningen UR  
Makeblijde  
   
   
   
   
   
   
ARCHITECTUURCENTRUM
MAKEBLIJDE | aMb
Home
Agenda Nieuwsbrief Architectuurcentrum Educatie Projecten me Publicatie me Organisatie me Contact
ls
ONTWERPEND ONDERZOEK
A PERFECT WORLD pw
A Perfect World is een ontwerpend onderzoek naar de herinrichting en herbestemming van de zogenaamde veranderlocaties binnen de gemeente Houten. Uitgangspunt van het onderzoek is het meer levensloopbestendig maken van Houten. De snel voortschrijdende vergrijzing impliceert een steeds groter wordende behoefte aan tweepersoons seniorenwoningen. Senioren wensen heden ten dage bovendien zorg op maat en willen wonen volgens eigen lifestyle maatstaven in bijvoorbeeld woongroepen of meergeneratie huizen.
  In samenwerking met De Academie van Bouwkunst Amsterdam - AHK is een reeks scenario's ontwikkeld voor de ruimtelijke inpassing en structuur van nieuwe woonzorgconcepten. Startend vanuit de casestudie: 'Herbestemming JOHANNES BOGERMANNSCHOOL' zijn diverse schetsen gemaakt voor verdichting van het weefsel van knooppunten in woon, service en zorgvoorzieningen in modelstad Houten.
  v
Veranderlocaties Houten Noord
ls
  ZORGWIJK HOUTEN
Nik van Nuland
Helaas is de fysieke situatie vaak zo dat ambulante en professionele zorg niet op dezelfde locatie bestaat als waar de keuze van de oudere valt. Houten vergrijst snel en verjongt niet, echter zijn er wel veel gezinnen aanwezig en zelfs meer kinderen dan ouderen. Er liggen er ontwikkelings potenties voor starters, gezinnen en ouderen om verschillende woonvormen met zorgvragen aan te bieden. Het ontwerp bestaat eigenlijk uit die typologieën die ons vandaag mogelijkheden bieden als een puzzelstuk ingepast kunnen worden en de tussenruimte collectief blijft.

  nvn
  nn
ls
  De Groene Leidraad
Mirte van Laarhoven
Het ontwerp De Groene Leidraad claimt binnen de bestaande infrastructuur van Houten meer ruimte voor ouderen om zo een levensloopbestendige publieke ruimte te creëren. Tegelijkertijd biedt het designvoorstel oplossingen die de mobiliteit van ouderen combineert met sociale cohesie en een verbeterde stadsecologie. Het ontwerpelement is de stoeprand, welke langs een strategische netwerk met dorps straatprofiel een groen uiterlijk heeft gekregen. Aaneengeschakeld maken ze een nieuwe veilige en duidelijk zichtbare route voor ouderen. Zowel op de stoep voor voetgangers als op straat voor scootmobielen en driewielers. De blokken met beplanting functioneren tevens als absorptiecontainers van regenwater. Deze nieuwe gemarkeerde route voor ouderen leidt naar publieke ruimten in het dorp. Hier ontplooien de randelementen zich tot plekken waar men kan zitten, rusten en spelen. Jong en oud komen zo samen.
  ml
  mvl
ls
  Voelen, ruiken, zien
Mark Spaan
Houten bereikbaar en beleefbaar voor ouderen. Door het toevoegen van een wandelroute met rustpunten voor mensen slecht ter been, word Houten ook bereikbaar voor ouderen. De rustpunten worden ontworpen als ontmoetingspunten met speciale aandacht voor de zintuigen. Hierdoor wordt de route zowel in het persoonlijke als het sociale systeem opgenomen.
  ms
ls
  De sociale tussenmaat
Lisanne Gerritzen
Door het creëren van nieuwe woongemeenschappen met menging van ouderen en de jonge generatie wordt er een samenleving gecreëerd waarbij men elkaar diensten kan leveren.
De toekomstige veranderlocaties worden ingevuld met de nieuwe woongemeenschappen waarin zorg, wonen, werken en recreëren met elkaar worden vermengd. De collectieve tuin speelt een belangrijke rol bij het laten ontstaan van een sociale cohesie. Gezamenlijk gebruik van een zwembad, sauna, dagopvang, hobby- en feestruimte bevordert het samenleven. Een digitale servicebalie is onderdeel van de woongemeenschap en brengt ieders kwaliteiten samen doormiddel van een soort cv met kwaliteiten die elke bewoner afgeeft. Ouderen kunnen bijvoorbeeld op de kinderen passen en de gezinnen helpen de ouderen met bijvoorbeeld het doen van een boodschap.
  lg
  lg
ls
  Spetterend Houten
Kim Kool
Water verbindt. Water kan mensen, een straat, een buurt en een stad verbinden.
Houten bezit al een prachtige waterstructuur die zich doorzet tot aan het hart van de stad.
Door schakels te maken tussen de structuur en de veranderlocaties ontstaat een waternetwerk waarlangs bewogen kan worden. In de uitwerking van zo'n veranderlocatie laat ik zien dat water ook voor dynamiek kan zorgen.Door bijvoorbeeld water op te vangen kan het voor spektakel zorgen en op die manier ontmoeting stimuleren.
Uiteindelijk ligt daar voor mij de focus van dit project.

  kk
  kk
ls
  Groene Drager
Floris Grondman
Houten bied een structuur voor langzaam verkeer. Dit komt samen in de ruim opgezette groenzone die plek bied voor recreatie en rust, maar de potentie heeft meer gebruikt te worden. In dit project wordt de groenzone deel van een sociaal systeem. De groene drager is dan ook te zien als sociaal groen waaronder de drie type natuurlijk, gebruik(eet) en mooi groen vallen. Een sleutelrol in het ontwerp is de deelname van de gebruiker. Het ontwerp is een ontwikkelplan waarmee doormiddel van eerste aanzetten de gebruiker/deelnemer wordt gefaseliteerd en vooral wordt geënthousiastmeerd! Binnen het plan wordt hergebruik strategisch ingezet om de groenzone tot een groene drager te maken.
  fg
ls
  Ruilverkaveling 2.0
Erwin van den Brink
Vanuit een groepsinitiatief met een bepaald thema kan een overeenkomst (Cope) gesloten worden met de gemeente om gebruik te maken van de openbare ruimte. Deze openbare ruimte is door de gemeente ingericht om dynamisch gebruik van de beschikbare oppervlakte mogelijk te maken. Hierdoor veranderd de openbare ruimte aan de hand de vraag van de gebruikersgroep. Deze ingreep kan tevens het ontwerp van een park versterken door de diversiteit zichtbaar te maken. Denk hierbij aan wateroverloopgebieden welke een spel vormen met de vraag van de initiatiefnemers.
  eb
  evb
ls
  Houten verkast
Brigitta van Weeren
Houten is een forensenstad maar wat is er te doen voor de ‘achterblijvers’ in Houten? De ouderen, zelfstandige ondernemers en werklozen zijn groepen die in omvang toenemen in de toekomst. Het voorstel is om op de locatie van de Wegwijzer school en de sporthal ernaast in de wijk den Oord een plek van bedrijvigheid en ontmoeting te maken voor deze groepen en alle andere Houtenaren. Het plan voor de school is om kleine verhuurbare ruimtes te maken die gebruikt kunnen worden als werkruimte voor een zzp’er of als vergaderruimte voor de ouderenvereniging. De oude sporthal heeft in het plan een publieke functie met een orangerie, het gebouw krijgt een glazen dak waar het er in de winter en de zomer goed vertoeven is. Van de bestaande architectuur van de school en de sporthal blijft het skelet intact en met glazen kassen worden de gebouwen opengewerkt. De functies worden zo zichtbaar en de grens tussen binnen en buiten kleiner.
  bvw
ls
  De Lobbendijk als nieuwe dorpsboulevard.
Mark van Vilsteren.
De Lobbendijk is een historische lijn die tussen het oude en het nieuwe centrum van Houten ligt. Door de Lobbendijk een nieuwe ruimtelijk invulling te geven ontstaat er een nieuwe dorpsboulevard tussen het oude en nieuwe centrum.De invulling bestaat uit een overkoepeld raamwerk voor de Lobbendijk. Dit raamwerk wordt op een aantal plekken ingevuld door ‘vaste’ functies zoals een waterspeelplek en een skatebaan(die in de winter als schaatsbaantje fungeert). De overige plekken(wissel-locaties) worden/kunnen ingevuld worden door een buurtcollectief. Zo zijn er plekken waar men bijvoorbeeld een huttenbouwdag kan plannen of een collectieve moestuin. Tevens zijn er paviljoens/containers waarin mensen van Houten diensten of producten kunnen aanbieden zoals naailes, verkoop van schilderijen of andere ambachten.Door deze ingreep krijgt de Lobbendijk een nieuwe impuls en wordt het een dorpsboulevard voor heel Houten waarbij de bewoners van Houten net zo als in het oude en het nieuwe centrum bij elkaar komen.
  mv
  mv
  mvv
ls
  Model voor Modelstad
Willemijn van Manen
Vereenzamen is een van de grootste obstakels bij het ouder worden.
Eenzaam omdat geliefden wegvallen en de lichamelijke en mentale kracht er niet meer is om nieuwe contacten te leggen en deze te onderhouden.
Na interviews en research veronderstel ik dat de huidige methode voor het vinden van geschikte seniorenhuisvesting niet optimaal is. Vaak komen senioren in een woontypelogie terecht waar ze niet goed kunnen aarden, en zich daardoor alleen maar eenzamer voelen.
Door research en gesprekken met elkaar te verbinden heb ik verschillende leefstijlen van senioren gedefinieerd. Deze leefstijlen zijn op basis van interesses en persoonskenmerken inpasbaar in de verschillende soorten woonvormen voor senioren die reeds bestaan.
Na het definiëren van de groepen heb ik 8 verschillende type woningen op Houten geprojecteerd. Daaruit volgend heb ik 4 casestudies gekozen om verder uit te werken. De types interactief wonen, thuishuis, beschermd wonen en patiowoningen heb ik nader onderzocht en vanuit de persoonskenmerken van de bewoners 4 pricipe ingrepen voor de openbare ruimte bepaald. Door de openbare ruimte rondom een woontype op een specifieke manier vorm te geven, kunnen senioren beter bepalen welke woonvorm ze passen. Zo kunnen ze hun oude dag genieten van de aanwezigheid van gelijkgestemden.
  wvm
ls
  Heerlijke buren
Herontwikkeling Houtense buurt

Jelmar Brouwer
  jb
  jb
ls