logo230

Architectuurcentrum
Makeblijde | aMb

Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten
lijnd  
 
lijnd
 
Jaren
> 2012
> 2011
 
lijnd
Sponsors / Partners
 
nvtl  
alt  
mbkl  
lijnd  
Links  
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
NVTL  
Alterra Wageningen UR  
Makeblijde  
   
   
   
   
   
   
ARCHITECTUURCENTRUM
MAKEBLIJDE | aMb
Home
Agenda Nieuwsbrief Architectuurcentrum Educatie Projecten me Publicatie me Organisatie me Contact
ls
LEZINGENREEKS 2013 - 2014
ls
  VAKMANSCHAP:
Ambachtelijkheid als nieuw ondernemerschap in de landschapsarchitectuur

Lezingenreeks Architectuurcentrum Makeblijde | aMb i.s.m. NVTL

  lrg
ls
  Locatie: Architectuurcentrum Makeblijde | aMb, Oud Wulfseweg 3, Houten
Tijd: 15 – 17 uur, inloop vanaf 14.30 uur
Prijs: € 15,- inclusief drankje na afloop per lezing (€ 10,- studenten)
Passe-partout: € 65,- voor alle 5 middagen (€ 45,- studenten)
Kaarten: aanmelden@makeblijde.nl, na betaling ontvangt u een entreebewijs
Meer informatie: www.architectuurcentrummakeblijde.nl en www.nvtl.nl
Met dank aan: Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, NVTL & Park Makeblijde
ls
  “When a work lifts your spirits and inspires bold and noble thoughts in you, do not look for any other standard to judge by: the work is good, the product of a master craftsman.”
Jean de la Bruyère, 17e eeuw

Van aanbestedingen tot uitvoeringscultuur worden projecten steeds gefragmenteerder en kleinschaliger uitgevoerd. Hierbij spelen de ambachtelijke competenties van elke professional een grote rol om tot een succesvol gerealiseerd plan te komen. Regie en eindverantwoordelijkheid kunnen nogal veranderen binnen een project, door steeds meer vormen van nieuwe governance-modellen binnen de stedenbouwkundige ontwikkelingen. Daardoor zijn nieuwe maatstaven voor kwaliteit binnen het uitvoeringsproces nodig. Maar wat zijn de ambachtelijke competenties binnen de verschillende niveaus in het bouwproces, van concept tot het detail en uitvoering? Hoe kun je als landschapsarchitect grip houden op de kwaliteit van het ontwerp? En, met welke experts en deskundigen gaat de landschapsarchitect de nieuwe samenwerkingsverbanden aan?
  De lezingenreeks Vakmanschap; ambachtelijkheid in de landschapsarchitectuur zoomt in op een actuele (her)definitie van het begrip vak- en ondernemerschap om de nieuwe potenties van de vakkundigheid binnen de landschapsarchitectuur te onderzoeken. Wat zijn de verschillende noties van vakmanschap binnen de ontwerp praktijk en hoe kan de landschapsarchitect zich het beste positioneren in een constant veranderend werkveld?
ls
#1: vrijdag 25 oktober 2013
Vakmanschap | strategie en proces

- Reinder Bakker, Overtreders W
- Frank Stroeken, terra incognita


Een goed resultaat is het gevolg van vele competenties die alle als vakmanschap getypeerd kunnen worden. Dat geldt net zo goed voor de beleidsmakers, managers, techneuten als ontwerpers binnen een project. Wie voert de directie binnen het proces?
Wie waarborgt de kwaliteit? Wat zijn de vakbekwaamheden binnen de praktijk van de landschapsarchitectuur?

Aansluitend aan de eerste lezing wordt het nieuwe Themanummer van Tuin- en Landschap over Duurzame Tuinen overhandigd aan Egbert Roozen, directeur van branchevereniging VHG, een vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters .
Overtreders W en Bureau SLA, Noorderpark-bar. Foto: Jeroen Musch, 2012
rb
Overtreders W, Het dak dat opgaat in rook. Foto: Overtreders W, 2010
rb
Terra Incognita, workshop. Foto: Terra Incognita
fs
ls
#2: vrijdag 29 november 2013
Vakmanschap | handvaardigheid en detaillering

- Anouk Vogel, Anouk Vogel Landscape Architecture
- Martin Knuijt, OKRA Landschapsarchitecten


Met passie voor schoonheid en oog voor de omgeving zal het wel goed komen, denkt men. De zorgvuldigheid en aandacht voor elk detail binnen het proces draagt tenslotte bij aan een geslaagd resultaat. De vakman vertegenwoordigt de bijzondere toestand van
betrokkenheid en kennis, binnen een interdisciplinair werk team. Maar, welke details dragen bij aan een ‘mooi’ resultaat van een ontwerp? Wat hiervan zou je ambachtelijk ontwerpen kunnen noemen?
Anouk Vogel Landscape Architecture, Paper Garden.
Foto: Jeroen Musch, 2011
av
Anouk Vogel Landscape Architecture, Vondelpark Meubilair. Foto: Jeroen Musch, 2010
av
OKRA Landschapsarchitecten, Re-think Athens - towards a new city center. Afbeelding: OKRA, 2013.
Rethink Athens
ls
#3: vrijdag 17 januari 2014
Vakmanschap | ontwerp en sense of place

- Bruno Doedens, SLeM; de Stichting Landschapstheater en Meer
- Erick de Lyon, Atelier de Lyon


Het blijkt steeds gewoner voor ontwerpers om hun enkelvoudige vakmanschap binnen de discipline te verbreden naar een meer hybride beroepspraktijk. Hierbij blijft de kennis van het lokaal specifieke oftewel de sense of place een belangrijke rol spelen. De ambachtelijkheid van de ontwerper ten opzichte van het versterken van het ruimtelijk karakter van een plek kan een meerwaarde opleveren voor het omringende landschap en/of stedelijk weefsel.
Atelier de Lyon en Rietveld Landscape, Bunker 599. Foto: Allard Bovenberg, 2011
Bunker599
SLeM, Wadland workshop kwelder-
vormende wilgentenenbouwsel. Foto:
Bruno Doedens, 2013
doe
ls
#4: vrijdag 7 februari 2014
Vakmanschap | wetenschap en ontwerptraditie

- Eelco Hooftman, Gross.Max
- Paul Roncken, Landscape architecture Wageningen


Wie zijn de goedopgeleide vaklui van vandaag? Geschoold handwerk is vakmanschap, met ambachtelijke en universitaire opleidingen naast belangenverenigingen en beroepsorganisaties. Met de Wat, de wet op de architectentitel, is een verdere stap gezet om de kwaliteit hoog te houden binnen de opleidingen. Beroepsorganisaties zijn tevens bezig om onderzoekstakken op te zetten, en zo nieuwe terreinen te verkennen. Hoe kun je de kwaliteit van de opleidingen actueel houden zodat een nieuwe generatie ontwerpers de ruimte kan gaan vormgeven met de nodige vereisten die essentieel zijn voor het vak?
GROSSMAX CBD
Beijing view through park
cm
GROSSMAX
Xi'an horticultural Expo
cm2
Paul Roncken, Wageningen University, studentenwerk 'mapping' Papenborg & van der Togt, 2013
Landscape Machine

Paul Roncken, Wageningen University, Landscape Machine. Papenborg en van der Togt, 2012

 

Landscape Machine
ls
#5: vrijdag 21 maart 2014
Vakmanschap | vakmanschap in uitvoering

- Hugo Rots, Rots Maatwerk
- Gert-Jan Koopman, Heem
- Elger Blitz, Carve


Tegenwoordig wordt er meer aandacht gestoken in de zogenoemde ambachtseconomie, mensen die met geschoold handwerk en vakmanschap aan de slag gaan, om een zo breed mogelijk ambachtelijk ondernemersklimaat in Nederland te stimuleren. Ambachtelijkheid is de structuur voor de werkende man, volgens Richard Sennett. Je bent wat je doet, vandaar het verlangen naar identificatie en ambachtelijkheid. Maar hebben aannemers en directievoerders ook wel oog voor de uitvoering tot schoonheid van de ideeën en wensen van de ontwerpers, de handwerker of de gebruikers? En kun je oude, ambachtelijke technieken vertalen naar het nu, binnen een flexibel werkveld?

Heem, Binder Kuwait Petroleum Research en Technologie. Foto: Gert-Jan Koopman, 2011

 

Kuwait
Carve i.s.m. Deltavormgroep en Piet Oudolf, Strijp S, Eindhoven. Foto: Jelle Bennema, 2013
Ginkelgroep
ls