logo230
 
Architectuurcentrum
Makeblijde | aMb

Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten
lijnd  
 
lijnd
 
Jaren
> 2012
> 2011
 
lijnd
Sponsors / Partners
 
nvtl  
alt  
mbkl  
lijnd  
Links  
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
NVTL  
Alterra Wageningen UR  
Makeblijde  
   
   
   
   
   
   
ARCHITECTUURCENTRUM
MAKEBLIJDE | aMb
Home
Agenda Nieuwsbrief Architectuurcentrum Educatie Projecten me Publicatie me Organisatie me Contact
ls
22/06/2013
DAG VAN DE ARCHITECTUUR
PROJECTX24: Houten Centrum
“SPEED CREATIE VOOR SLOW ARCHITECTURE”
Design Never Sleeps


Op de dag van de Architectuur organiseerde Architectuurcentrum Makeblijde | aMb een “Speed Creatie Voor Slow Architecture” in het centrum van Houten. Creatievelingen, designers, gebiedsbetrokkenen en passanten werden uitgedaagd worden zo veel mogelijke nieuwe functionele gebruiksvoorstellen en beeld- en belevingssuggesties te doen voor het toekomstige op cultuur gespitste centrumgebied van Houten.

Het event is een onderdeel van het project: Design Never Sleeps.
Het design-event was een experiment om tijdens een continue uitdijende stroom van private observaties en kleinschalige één op één dialogen tussen creatievelingen, gebiedsbetrokkenen en passanten stapsgewijs een dossier samen te stellen welk een nieuw beeld en belevingskader vormt voor het bredere traject van gebieds(her)ontwikkeling 2013/2014.

ls
  > Download: Dossier / Speed Creatie Voor Slow Architecture.
  cdva
  sv13
  sv8
  sv3
  p1
  p2
  pb pb pb
ls
  Houten
  Houten is een suburbane netwerkstad aan de rand van Utrecht. Houten staat voor de opgave van de revitalisatie van het centrum. Het compacte centrum huisvest verschillende stedelijke functies als: bibliotheek, gemeentehuis, parkeergarage, winkelgalerijen, zorgcentrum, bioscoop, theater, busthalte en treinstation. Vier pleinen worden verbonden door een openbare ruimte die ooit slechts ontworpen schijnt te zijn als een monofunctionele transitiezone.

w Opgave: ‘Space of flows / Space of places’
Een meer vitaal stedelijk centrum van Houten begint bij een transitie van de openbare ruimte naar een ruimte met een meer agorale functie, die alle aanliggende instellingen en gebouwen zichtbaar met elkaar verbindt. Een openbare ruimte met een stelsel van plaatsen voor kortstondig of langer verblijf die ruimte bieden aan een diversiteit van sociale rituelen en ontmoetingen (third places ). Een omgeving die bovendien genoeg zintuiglijke prikkels biedt als decorum voor een moderne cultuur die zowel fysiek als virtueel beleefd kan worden. Een echte stedelijke omgeving met het Station als middlepunt van alle denkbare reële en virtuele netwerken en stromen binnen Houten.
Global Village Houten
Coöperatie Houtense Helden
  Aan een van de pleinen achter het station is het theater Aan de Slinger gevestigd. De Slinger is dé toonaangevende culturele netwerkorganisatie van Houten. Op eigen initiatief heeft het theater een breed opgezet participatietraject ‘Global Village Houten’ geïnitieerd voor de toekomstige ontwikkeling van de directe omgeving van het theater. Inmiddels is hiervoor ‘De coöperatie Houtense Helden’ opgericht. Het succesvol (her)ontwikkelen van het zogenoemde cultuurplein bij het theater kan alleen slagen als er een kader wordt geformuleerd voor het gehele centrumgebied.
  dva dva dva
stt
  plttb
ls