logo230

Architectuurcentrum
Makeblijde | aMb

Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten
lijnd  
 
lijnd
 
Jaren
> 2012
> 2011
 
lijnd
Sponsors / Partners
 
nvtl  
alt  
mbkl  
lijnd  
Links  
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
NVTL  
Alterra Wageningen UR  
Makeblijde  
   
   
   
   
   
   
ARCHITECTUURCENTRUM
MAKEBLIJDE | aMb
Home
Agenda Nieuwsbrief Architectuurcentrum Educatie Projecten me Publicatie me Organisatie me Contact
LS
HANDS-ON URBAN PLACE-MAKING
CULTURELE INTERVENTIES ALS PLANNINGSINSTRUMENTARIUM
GDO-Congres / Duurzaam Door de Regio 04/11/2012
Locatie: "Awarehouse" van Interface / Scherpenzeel, Gelderland

LS
  De Green City dialoog
6 CASES  
> Lees 6 cases
LS
Alterra Wageningen UR
GDO-congres,
Duurzaam Door de Regio
Stimuleringsfonds voor Architectuur,
Architectuurcentrum Makeblijde | aMb
met:
Hans Venhuizen (cultureel planner, Bureau Venhuizen), Bart Lankester (communicatie wetenschapper, Morgenstrand), Michiel de Lange (onderzoeker, The Mobile City), Pieter Veen (landschapsarchitect, Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw), Elma van Boxel (ZUS, Zones Urbaines Sensibles), Hans Ligteringen (programmamaker, Architectuurcentrum Makeblijde)
hosts:
Karin Christof (Architectuurcentrum Makeblijde) en Vincent Kuypers (Alterra, Wageningen UR)
moderatie:
Bart Cosijn www.bartcosijn.nl   /  bart.cosijn@urbandialogue.nl
LS
ho

Download Projecten
HANDS-ON
Het landschap in Nederland is kunstmatig en door de mens gemaakt, gedreven door van bovenaf opgelegde en bureaucratisch planningsprocessen. Hoewel, er is een breed scala van bottom-up burger initiatieven die voort bouwen op lokale en regionale kennis en netwerken. Burgers die deelnemen aan het planningsproces dragen op positieve wijze bij aan de sociaal-culturele dynamiek van een stad. Tevens bepalen zij de koers mede voor de ontwikkeling en uitvoering van het ontwerp.

Online discussiefora, LinkedIn groepen-Ruimtevolk of Urbanist, initiatieven voor place-making als MADE, en blogs; zij dragen allemaal bij aan een bredere kennis van hoe een stad vorm kan krijgen. Ontwerpers, wetenschappers, beleidsmakers, projectontwikkelaars en burgers verkennen nieuwe structuren voor het ontwikkelen van steden, en verkennen hiervoor mogelijke nieuwe structuren: innovaties die te beschouwen zijn bij het maken van steden, samen met professionals en burgers.

Deelname aan stedelijke planning processen en burger participatie impliceert echter de herijking van besluitvormingsprocessen, verantwoordelijkheden en het delen van macht binnen een geheel nieuw kader van toekomstverwachtingen op het gebied van leefbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. Met deze Green City dialoog willen we relevante bottom-up projecten verkennen binnen het veld van de culturele planologie.

Op donderdag 4 oktober vond een landelijke bijeenkomst plaats, vanuit het netwerk van de Gemeenten voor duurzame ontwikkeling (GDO) waarbij we onze dialoog op aansloten, om zo kennis die de laatste jaren is opgebouwd te delen en nieuwe mogelijkheden te verkennen. Tijdens een inspirerende middag bespraken we projecten waarin culturele planologie werd toegepast als een van de instrumenten. Kwesties als eigenaarschap en de rol van de actieve participatie krijgen speciale aandacht. Voor wie en met wie zijn de culturele interventies gedaan? Wat zijn de motieven, wat betreft leefbaarheid en maatschappelijke en ruimtelijke kwaliteit? Wat waren de belangrijkste uitkomsten? Hoe kunnen de huidige initiatieven en culturele interventies zich ontwikkelen tot “normale” procedures in een tijdsgewricht waarbinnen gangbare planningsprincipes worden herzien?

De Green City dialoog begon in het kader van de stedelijke klimaatadaptatie in 2007 als een platform voor stedenbouwkundigen, (landschaps) architecten, groene bedrijven en onderzoekers voor duurzame stedelijke ontwikkeling. De groeiende interdisciplinaire gemeenschap kijkt uit naar (inter)nationale programma's en projecten ter discussie en om gezamenlijk verder te kijken.
  De workshop dient als discussie platform en informatie-uitwisseling voor professionals en degenen die actief betrokken en geïnteresseerd zijn in kwesties van ruimtelijke ordening, duurzame stedelijke ontwikkeling en principes van democratische besluitvorming.
LS
  f 1 3
  f f f
    f f
LS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I