logo230

Architectuurcentrum
Makeblijde | aMb

Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten
lijnd  
 
lijnd
 
Jaren
> 2012
> 2011
 
lijnd
Sponsors / Partners
 
nvtl  
alt  
mbkl  
lijnd  
Links  
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
NVTL  
Alterra Wageningen UR  
Makeblijde  
   
   
   
   
   
   
ARCHITECTUURCENTRUM
MAKEBLIJDE | aMb
Home
Agenda Nieuwsbrief Architectuurcentrum Educatie Projecten me Publicatie me Organisatie me Contact
LS

INNOVATIEF LANDSCHAP
Lezingenreeks 2012 / 2013
Architectuurcentrum Makeblijde | aMb i.s.m. NVTL
  ly
  © De Jong luchtfotografie, Winschoten, 2008. Project: 'Natte ogen', ontwerp Atelier de Lyon i.s.m. DLG
l
  Locatie: Architectuurcentrum Makeblijde | aMb, Oud Wulfseweg 3, Houten
Tijd: 15 – 17 uur, inloop vanaf 14.30 uur
Prijs: € 15,- inclusief drankje na afloop per lezing (€ 10,- studenten)
Passe-partout: € 65,- voor alle 5 middagen (€ 45,- studenten)
Kaarten: aanmelden@makeblijde.nl, na betaling ontvangt u een entreebewijs
Meer informatie: www.architectuurcentrummakeblijde.nl en www.nvtl.nl

Met dank aan: Stimuleringsfonds voor Architectuur, NVTL & Park MakeblijdeDeze lezingenreeks is een samenwerking tussen Architectuurcentrum Makeblijde | aMb en NVTL, de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur
l
 
De lezingenreeks Innovatief Landschap gaat over vernieuwing in de landschapsarchitectuur en de uitdagingen voor de ontwerper voortkomend uit nieuwe ruimtelijke opgaven als gevolg van maatschappelijke, sociale en ecologische veranderingen. Zo zijn bijvoorbeeld energie-, recycle- of krimplandschappen het gevolg van deze veranderende condities. 
Deze veranderingen stellen de landschapsarchitect voor de opgave hoe gezamenlijk met andere professionals, betrokkenen en geïnteresseerden deze vragen en kwesties te doordenken. Een bijstellen van visies is een logisch gevolg, nieuwe planconcepten dringen zich op. Wat zijn tegenwoordig de innovatieve processen binnen de landschapsarchitectuur, gezien vanuit de ontwerper en deskundige?
l

#1: vrijdag 2 november 2012
Innovatief landschap | nieuwe programma’s

met: Dingeman Deijs, dingeman deijs architect en Berno Strootman, Strootman landschapsarchitecten

Klimaatveranderingen en veranderende lifestyle behoeftes changeren ons stedelijk landschap. Veranderingen in de landbouw zoals nieuwe agrarische producten en ontwikkelingen, bio-industrie of biologisch boeren gaan hand in hand met energie- en waterkwesties, hoe om te gaan met de opgave voor wateropslag, waterzuivering, biomassa, zilte landschappen of technische toepassingen als helofytenfilter en andere.
Hoe spelen landschapsarchitecten hierop in? Wat verwachten de opdrachtgevers als aanvulling op de praktijk van de ontwerper? Met welke disciplines wordt er samengewerkt? En, is er een gezamenlijke pool van kennis voor de landschapsarchitect beschikbaar, voor deze veelal complexe ontwerp opgaven?
l
k
© Gerrit Van Goor
#2: vrijdag 30 november 2012
Innovatief landschap | nieuw gebruik

met: Willemijn Lofvers, Lofvers Rotterdam en Tom Bullens, Vollmer & partners

De crisis is een toverwoord, dat menigeen die economisch moet meedingen in ons kapitalistisch systeem laat gruwelen. Ook een groot deel van de (landschaps)architectuur en bouwsector heeft het hard te verduren. De opdrachtgevers, zowel particulieren als gemeenten, zitten vaak op stukken grond die voorzien waren als investering voor herontwikkelingsprojecten. Tijdelijke invulling lijkt bij uitstek een bruikbare oplossing voor deze braakliggende terreinen die om een nieuwe benadering vragen. De landschapsarchitect krijgt hierbij een belangrijke rol toebedeeld. Maar welke initiatieven en ontwikkelingen zijn er gaande, naast de culturele invullingen zoals de Tempelhof in Berlijn of de nu alom herbeleefde stadslandbouw?

l
buro Harro
© Buro Harro, Buitenplaats Koningsweg
#3: vrijdag 25 januari 2013
Innovatief landschap | nieuwe rollen

met: Peter Lubbers, Bureau Lubbers – landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp en Harro de Jong, Buro Harro

De landschapsarchitectuur neemt steeds meer ruimte in en trekt de stad in; tot en met de pocketparks of de stedelijke daktuinen. Maar, wat is de rol van de landschapsarchitect? De eigenzinnige kunstenaar, de landscape urbanist of het onderhandelaar en manager type dat interdisciplinair leiding geeft aan een groot team specialisten? Als we de recent verschenen publicatie The Landscape Urbanism Reader willen aanhalen, dan is het aan de landscape urbanist om ons verstedelijkte landschap goed vorm te geven: Immers, alles begint bij en is het landschap. Maar, wat zijn de praktijkervaringen van de landschapsarchitect tegenover de verwachtingspatronen van zijn opdrachtgevers?

l

© Kimberly Gomes, 2012. 'Green Park', Kühne & Co, Rotterdam
#4: vrijdag 15 februari 2013
Innovatief landschap | nieuwe technieken

met: Bas de Vries, Kühne & Co en Wim Timmermans/ Vincent Kuypers, Hogeschool Van Hall Larenstein/ Alterra Wageningen UR

Groene daken en verticale stadstuinen zijn een proforma trend voor ecologisch bewustzijn en kalmerend groen in de stad die een bijdrage moeten leveren aan het oplossen van klimaatvraagstukken.
Als we de technische innovaties voor groen in een stad even buiten beschouwing laten, waar ligt dan de nieuwe ontwerp opgave voor de landschapsarchitect? De verfraaiing moet immers worden onderhouden, zodat de nieuwe technieken goed samen kunnen gaan met het natuurlijke proces van een groeiend stedelijk (tuin)landschap.

l

© 'Gardening Worldcup 2011', Nagasaki Japan, Nico Wissing
#5: vrijdag 15 maart 2013
Innovatief landschap | nieuwe normen

met: Nico Wissing en Ester van de Wiel

Duurzaamheid en sustainisme blijven een belangrijke rol spelen binnen onze samenleving, evenals social design en het ontwerpen met duurzame materialen. Wat aanvankelijk als alternatieve denkstroming werd afgedaan, het denkmodel Cradle-to-Cradle van McDonough, is intussen algemeen uitgangspunt voor ruimtelijke concepten. Het integraal benaderen van ruimtelijke vragen als complex systeem binnen onze samenleving levert een meerwaarde op, hoe om te gaan met onze eindige en kwetsbare leefomgeving. Maar, wat zijn de modellen en normen van morgen? En, wat houdt een integrale benadering in voor de landschapsarchitect?
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I