ARCHITECTUUR
CENTRUM
MAKEBLIJDE
logo230
Architectuurcentrum Makeblijde
Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten

architectuurcentrum@makeblijde.nl
www.architectuurcentrummakeblijde.nl
 
Architectuurcentrum Makeblijde is een dynamisch landschaps- en architectuurcentrum in de gemeente Houten.
Een regionaal kennis- en activiteiten centrum voor het oplossen, verkennen, uitwisselen en creëren van aan ruimtelijke ordening gerelateerde vraagstukken.
Wij faciliteren gesprekken en debatten - en brengen kennis en ideeën op het gebied van architectuur, landschap, ecologie, klimaat, eigenaarschap en sociaal culturele identiteit(en) in kaart.
Lees verder
 
lijnd
 
 
p2
Sponsors / Partners
 
nvtl  
alt  
mbkl  
lijnd  
   
 
2011 // HISTORICHE TUINEN_NU
 
Lezing & Debat #4
18\02\11
Afsluitend Debat #5
18\03\11
 
 
490gr  
Architectuurcentrum Makeblijde organiseert in samenwerking met de NVTL een debattenreeks over de rol van de historische tuin in de hedendaagse landschapsarchitectuur: 'Historische Tuinen_nu'.
Het omgaan met historisch erfgoed, met het ontwerp van een ander dat bovendien door de tijd heen een grote gelaagdheid heeft verkregen, kan de landschapsarchitect scherpen in het contextueel ontwerpen. Maar toch blijft deze brede en actuele ontwerpopgave zich afspelen in de marge van het vakgebied. Terwijl in de architectuur een specialisatie in de restauratiearchitectuur bestaat, ontbreekt een dergelijk specialisme in de landschapsarchitectuur, en daarmee ook het vakdebat hoe om te gaan met historische tuinen in actuele opgaven.
 
490gr
 
TUIN & LANDSCHAP //
HISTORISCHE TUINEN_NU #4 
 
tuinenlandschap  
Wat voor rol speelt de veranderende ruimtelijke relatie met het omringende landschap in het omgaan met historische tuinen? Binnen welke maatschappelijke context spelen de processen zich af? Van welke netwerken – recreatief, ecologisch – maken groene monumenten deel uit? Welke netwerken zouden er kunnen ontstaan en hoe beïnvloeden individuele tuin en netwerk elkaar? Tijdens de lezing is de spanningsverhouding tussen het standpunt van de onderzoeker, de plannenmaker en de uitvoerder samen met het publiek besproken.  
Moderator
Michiel Huls en
Boto van der Meulen.
Lezing
Marinke Steenhuis
Ben Kuipers
Sylvia Karres
   
490gr
 
Afsluitend debat //
HISTORISCHE TUINEN_NU  #5  
 
Moderator: Eric Luiten
Met Peter Verhoeff, Jan-Willem Edinga, Kees Beelaerts, Ronald van Immerseel, Mariël Kok
 
Wat zijn de resultaten en stellingen die tijdens de lezingenreeks naar voren zijn gekomen? Wie bepaalt uiteindelijk wat met de kennis over de cultuurhistorische waarde van een locatie gedaan wordt: de onderzoeker, de tuin- en landschapsarchitect of de opdrachtgever? En, welke standpunten, ideen en visies kunnen wij uitdragen aan deskundigen en professionals?  
Projectteam
Saskia de Wit, Elsbeth Peper, Karin Christof i.s.m. Kees Beelaerts van Blokland, Jan-Willem Edinga, Peter Verhoeff
 
490gr