logo230

Architectuurcentrum
Makeblijde | aMb

Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten
lijnd  
 
lijnd
 
Jaren
> 2012
> 2011
 
lijnd
Sponsors / Partners
 
nvtl  
alt  
mbkl  
lijnd  
Links  
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
NVTL  
Alterra Wageningen UR  
Makeblijde  
   
   
   
   
   
   
ARCHITECTUURCENTRUM
MAKEBLIJDE | aMb
Home
Agenda Nieuwsbrief Architectuurcentrum Educatie Projecten me Publicatie me Organisatie me Contact
LS
EILAND VAN SCHALKWIJK
LS
Boek Eiland Van Schalkwijk ~ Altijd Buiten
Het project is mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Gemeente Houten en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.
gf
Foto: Sven Verbeek Bron: 't Groentje - Houten
V.l.n.r: Guus Beugelink (Hoogheemraad HSDR), Annelies Kamping (Prov. Utrecht), Hans Ligteringen (aMb), (Herman Geerdes RO gemeente Houten)
Tegelijk met de presentatie van de Structuurvisie voor het buitengebied van de gemeente Houten, het Eiland van Schalkwijk verscheen in december ook het boek: Eiland van Schalkwijk ~ Altijd Buiten van Hans Ligteringen en publiciste Marike Leeuwenkamp.
De bewoners van het Eiland van Schalkwijk houden al honderden jaren een levende agrarische gemeenschap in stand die continue uitgedaagd wordt door economische en bestuurlijke veranderingen, infrastructurele ingrepen, globalisering, industrialisatie en stedelijke uitbreidingsplannen. De flexibiliteit die nodig is om deze veranderingenstroom het hoofd te kunnen bieden is alleen maar mogelijk binnen een gemeenschap met een stevig verankerde plaatsgebonden identiteit. Het eiland ziet er uit zoals het er uitziet omdat het middels een kleine economie door de Schalkwijkse gemeenschap in stand gehouden wordt.
Ligteringen en Leeuwenkamp nodigden bewoners en gebruikers van het Eiland van Schalkwijk uit om de specifieke eigenheid en karaktertrekken typerend voor wonen, werken en leven op en met het Eiland vanuit hun persoonlijk perspectief te beschrijven.
Eiland van Schalkwijk ~ Altijd Buiten
biedt een beeldende, intieme en gedetaileerde beschrijving over de omgang van de Eilanders met voedselproductie, de gemeenschapszin, het landschap, water, het erfgoed en de economie. Vanuit die persoonlijke betrokkenheid, kennis van het verleden en met visie voor de toekomst geven hun verhalen een bijzondere menselijke maat aan de beeldvorming over de identiteit en de dynamiek van het eiland.
Om het boek voor het actuele en toekomstige ontwikkelingstraject van betekenis te kunnen laten zijn is nadrukkelijk ingezoomd op alle kwesties die met actuele bedrijvigheid te maken hebben. Meningen, visies, toekomstverwachtingen, emoties over bedrijfsvoering, handeldrijven, geldstromen, natuurbeheer, landbeheer, milieu, duurzaamheid, historie, ecologie, de gemeenschap, tegenstrijdige belangen, buren, vertrouwen… zijn de drijvende krachten van het eiland en het opschrijven en ‘slim’ rubriceren van deze kwesties zal een belangrijke bijdrage leveren aan enerzijds het uitdragen van de eigen identiteit en anderzijds aan het indexeren van actoren die het creatief ontwikkelen en succesvol (her)inrichten aanjagen.

Het boek lezen en gebruiken is een kwestie van in- en uitzoomen. Het boek is een encyclopedie en leesboek tegelijk. Dat is precies wat een integrale gebiedsontwikkeling als activiteit vereist.
LS
  sw
LS
  sw
LS
  sw
LS
  sw
LS
  sw
LS