logo230

Architectuurcentrum
Makeblijde | aMb

Oud Wulfseweg 3
3992 LT Houten
lijnd  
 
lijnd
 
Jaren
> 2012
> 2011
 
lijnd
Sponsors / Partners
 
nvtl  
alt  
mbkl  
lijnd  
Links  
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
NVTL  
Alterra Wageningen UR  
Makeblijde  
   
   
   
   
   
   
ARCHITECTUURCENTRUM
MAKEBLIJDE | aMb
Home
Agenda Nieuwsbrief Architectuurcentrum Educatie Projecten me Publicatie me Organisatie me Contact
LS
LEZINGEN
REEKS
i.s.m.
de NVTL
okt 2011 / febr 2012

Fotoverslag lezingen
OVER DE GRENS
Architectuurcentrum Makeblijde organiseert in 2011/2012 in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) onder de noemer ‘Over de Grens’ een serie van vijf lezingen over de rol en betekenis van de 'grens' binnen de hedendaagse landschapsarchitectuur. Zoals de Duitse filosoof Martin Heidegger al stelde is een grens niet dat waar iets eindigt, maar waar iets begint. ‘Over de Grens’ zoekt overeenkomsten met andere denkdisciplines om het begrip ‘grens’ vanuit verscheidene invalshoeken te benaderen, te bediscussiëren en te beschouwen.
Hoe creëer je grenzen in het publieke domein? Welke ontwerpmethodes en zienswijzen zijn er die specifiek ingaan op het vormgeven met een grens? In hoeverre kunnen we actief zelf een bijdrage leveren aan de invulling en vormgeving van ons landschap? En hoe kunnen we de openbare ruimte het beste inrichten zodat de gebruiker zich deze op diverse manieren kan toe-eigenen?
LS
‘Ontwerp | Grens’

vrijdag 28 oktober 2011
Paul Achterberg (atelier Quadrat) en Maike van Stiphout (DS landschapsarchitecten)

De lezing 'Ontwerp | Grens' gaat over de fysieke en ruimtelijke expressie van grenzen. Wat betekent een grens in de tuin- en landschapsarchitectuur? Hoe worden grenzen vormgegeven? Wat zijn de archetypes van grenzen en hoe begaan zijn landschapsarchitecten met de thematiek en typologie van een grens?

Paul Achterberg van Atelier Quadrat zal de verschijningsvormen en de ontwikkeling en betekenis van grenzen in de tuin- en landschapsarchitectuur nader belichten. Maike van Stiphout van DS landschapsarchitecten zal als tweede spreker vertellen over haar eigen ervaringen met het typeren en vormgeven van grenzen. Het gaat daarbij niet alleen om de afbakening van een tuin of een overgang in het landschap, maar ook om rituele grenzen die hun oorspronkelijke betekenis verloren hebben.

Met deze eerste lezing gaan we terug naar de oorsprong van het thema, naar de oerbeelden van grenzen in de tuin- en landschapsarchitectuur en de veranderende betekenis van grenzen in de loop der tijd.
l3 l2
Foto: Marnix Goossens, 2008
LS
'Mijn | Dijn'

vrijdag 18 november 2011l4
Paul Geerts (Secret Gardens Kortrijk) en Floris van der Kleij / Roel van Timmeren (SWAMPS)

Wat heeft zelf geïnitieerd opdrachtgeverschap en eigenaarschap te maken met het gebruik en de vormgeving van braakliggende terreinen of ruimtes met weinig groen en ruimtelijke kwaliteit? Welke modellen bestaan er voor het organiseren en cultiveren van meer groen in een stad? En, hoe gaat de landschapsarchitect hiermee om?

Paul Geerts van Secret Gardens zal de geheime tuinen in Kortrijk nader toelichten waarbij verwaarloosde open plekken omgetoverd werden naar secret gardens. Heeft dit initiatief een vervolg gekregen en hebben de tuinen een nieuwe beleving van onbeschreven stukken grond in een stad teweeg gebracht? SWAMPS, het collectief van kunstenaar Roel van Timmeren en interieurarchitect Floris van der Kleij, zal in de tweede deel van deze lezing ingaan op de eigenzinnige schoonheid van niemandslanden die ze als uitgangspunt gebruiken voor landschappelijke interventies.

Tijdens deze lezing staat de wisselwerking tussen openbaar en prive, toe-eigening en mentaal eigenaarschap en de rol van de landschapsarchitect in onze maatschappij centraal.
LS
'Stad | Land'

vrijdag 2 december 201
Ton Matton (indie urbanist MattonOffice, prof. Universiteit Wismar, oprichter Wendorf Academy) en Eric-Jan Pleijster (LOLA landschapsarchitecten)

Het idee van de stad als duidelijk afgebakende eenheid in een 'leeg' landschap wordt ingehaald door het concept van de metropool: grenzen vervagen, de stad verlandelijkt. De netwerksamenleving maakt het voor stedelingen steeds makkelijker om buiten de eigenlijke stad te wonen en de zogenoemde 'witte schimmel', de rand van witte villaatjes op het platteland, neemt toe. Tegelijkertijd dringt 'urban farming' de stad binnen, de boerenstadswens groeit, moes- en volkstuinen verschijnen op hoogwaardige stedelijke locaties.

Ton Matton, stedenbouwkundige, indie architect en oprichter van de Wendorf Academy, zal als Vinex-vluchteling zijn overpeinzingen en standpunten aan de hand van het project Surviving the Suburbs nader toelichten. Ecologische stadsplanning, productontwerp en artistiek activisme gaan daarbij hand in hand. De architecten van LOLA landscape architects richten hun projecten op vergeten of vervallen landschappen die ze willen optimaliseren. Hun Stadsrandenatlas Zuid-Holland zal tijdens deze lezing eveneens aan bod komen, naast andere ontwerpen van dit dynamische bureau dat specifiek op deze ontwikkelingen inspeelt.
l5 l6
  foto: MattonOffice, On the Roof
LS
'Zee | kust'

vrijdag 27 januari 2012
Fotoverslag lezing

Joyce van den Berg (Studio Berg) en Arjan Nienhuis (Nienhuis Landschapsarchitectuur) / Bart Bomas (BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling)

De lezing 'Zee | Kust' zal dieper ingaan op het spanningsveld tussen mens en natuur en de mate waarin we bereid zijn - of gedwongen worden - de landschappelijke dynamiek toe te laten in het landschapsarchitectonisch ontwerp. Natuurlijke grenzen vormen immers de basis van de ruimtelijke vormgeving. Het landschap en de relatie van de mens tot dat landschap zijn constant in beweging.

Joyce van den Berg zal vertellen over haar lopende onderzoek naar de Baltische kustlijn, waarbij ze fotografie gebruikt om de bestaande én toekomstige kustlijn te onderzoeken. Arjan Nienhuis en Bart Bomas belichten aan de hand van ruimtelijke (ontwerp-) strategieën de potenties van de kustlijn, waarbij de subtiele gradiënten van zoet naar zout water worden benut en benadrukt.

Welke ecologische, duurzame of cultureel historische lagen van het landschap worden als basis voor het ontwerp gebruikt om het landschap verder te denken en te ontwikkelen?
L7 L8
  Links: Foto: Nina Kopp, Incomplete Landscape, 2011 Rechts: Foto: ontwerpatelier Naar Zee!, 2001
LS
'Hier | Daar'

vrijdag 24 februari 2012
Fotoverslag lezingMark Eker (Mark Eker Landschapsarchitectuur) en Steven Delva (Delva Landscape Architects)

Met de toenemende globalisering komen verre landen en vreemde culturen steeds dichterbij. Hoewel Duitsland en België om de hoek liggen en in wezen niet zoveel van Nederland lijken te verschillen is de benadering van het landschap, de manier waarop met het landschap wordt omgegaan en de landschapsarchitectuur er toch anders. Aan de hand van concrete projecten belichten we de verschillende manieren waarop in ontwerpopgaven wordt omgegaan met het thema 'grens'.

Steven Delva van Delva Landscape Architects zal vertellen over cultuurverschillen tussen Nederland en België, en over het verschil in beleving van stad en landschap en de verschillende werkwijzen binnen het ontwerp proces. Mark Eker, senior regionaal ontwerper bij de Provincie Noord-Holland, zal nader ingaan op het onderzoek naar het grenslandschap langs de Duits-Nederlandse grens dat wordt uitgevoerd door het bureau Eker & Schaap landschapsarchitecten.

De verschillende interpretaties en omgang met grenzen zullen laten zien dat de cultuurverschillen hierbij een belangrijke rol spelen voor de ontwerpers.
l9 em
Foto boven / rechts:
Mark Eker Landschapsarchitectuur

zk
Foto rechts:
Delva Landscape Architects
silva490
  silv
LS
  Deze lezingenreeks is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur, de NVTL en Park Makeblijde. Deze lezingenreeks is mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor Architectuur, de NVTL en Park Makeblijde. Meer informatie vindt u op www.architectuurcentrummakeblijde.nl

Programmateam Lezingenreeks:

Karin Christof, Arjan Vergeer (NVTL), Chris van Gent, Michiel Huls

Adviseur Lezingenreeks:
Saskia de Wit

  logos2
lijn
   
     
   
     
   
     
 
       
 
       
       
       
       
       
Ii